Dal Shabet membuat pengakuan melalui soundtrack untuk drama ‘All About My Romance’

Dal Shabet mempunyai pengakuan yang manis melalui sebuah soundtrack berjudulkan 'Its You' untuk drama SBS 'All About My Romance'. Lagu ini … [Read more...]